Pravila uporabe

 1. Pred uporabo Pustolovskega parka Bled se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. Pred uporabo s podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev ter kontaktni podatki). Udeleženec s podpisom potrjuje, da sodeluje v aktivnostih Pustolovskega parka Bled na lastno odgovornost.
 2. Uporaba Pustolovskega parka Bled je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Za odgovornost družbe Pustolovski park Bled d.o.o. in upravljavca glej točko 7.
 3. Pustolovski park Bled je primeren za udeležence starejše od 4 let, ki nimajo psihofizičnih težav povezanih z višino in bi uporaba Pustolovskega parka zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje. Otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo pustolovski park le v spremstvu odgovorne polnoletne osebe. Glede uporabe posameznih prog/poligonov, ki so različnih težavnostnih stopenj, veljajo dodatne zahteve:
  Oznaka poti Zahtevana starost/višina
  Šolski poligon Vsi udeleženci od 4 leta dalje
  Rumena vsi od 4 do 8 let
  Oranžna vsi od 6 let do 11 let oziroma nad 140 cm (izmerjena višina z istegnjenimi rokami)
  Zelena vsi od 8 let oziroma oziroma 160 cm
  Modra vsi od 8 let oziroma 160 cm
  Rdeča vsi od 12 let oziroma 160 cm
 4. Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi Pustolovskega parka ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.
 5. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila trenerja/inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti Pustolovski park. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, družba Pustolovski park Bled d.o.o. oz. upravljalec ne prevzemata nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.
 6. Varnostna oprema, ki jo prejmejo udeleženci in je sestavljena iz varnostnega pasu in karabinov (vponk), se med uporabo Pustolovskega parka ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Varnostna oprema se mora uporabljati v skladu z navodili inštruktorja oz. organizatorja. Celotna varnostna oprema se mora po uporabi Pustolovskega parka vrniti. Varnostni karabini (vponke) morajo biti vedno obešeni na varnostno zanko plezalnega pasu. Pri varovanju mora udeleženec poskrbeti, da je vsaj eden od obeh varnostnih karabinov vedno biti povezan z varnostno jeklenico.Nikoli ne smeta biti oba varnostna karabina istočasno odpeta od varnostne žice. V primeru dvoma mora obiskovalec nemudoma poklicati inštruktorja za nadaljna pojasnila.
 7. Družba Pustolovski park Bled d.o.o. oz. upravljalec Pustolovskega parka Bled odgovarjata v okviru zakonskih določil za osebno škodo. Za materialno in premoženjsko škodo odgovarjata samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.
 8. Vsako vajo lahko izvaja istočasno maksimalno ena oseba. Na platformah se lahko istočasno nahajata maksimalno dve osebi. Uporaba poligonov je dovoljena le v skladu z določili iz točke 3.
 9. Poslovodstvo si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil uporabe, zahteva, da nemudoma zapustijo Pustolovski park Bled. Poslovodstvo si pridržuje pravico dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta itd.) ustaviti. V tem primeru povračilo vstopnine ni mogoče. Povračilo vstopnine prav tako ni mogoče, če udeleženec prostovoljno zapusti Pustolovski park Bled.
 10. Uporaba parka pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ni dovoljena. Kajenje med uporabo parka oziroma med nošenjem varnostne opreme ni dovoljeno.
 11. Uporaba Pustolovskega parka Bled izven odpiralnega časa je strogo prepovedana!