Park odpiramo v soboto. Vljudno vabljeni

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Pravila o piškotkih

Ta stran uporablja piškotke – ko obiščete stran se v vaš brskalnik shranijo informacije, ki omogočajo da ob ponovnem obisku prepoznamo ta brskalnik in ugotovimo, da je v preteklosti nekdo s tem brskalnikom že obiskal to stran. To nam omogoča analitko obiskanosti spletne strani.

TA STRAN UPORABLJA NASLEDNJE PIŠKOTKE

Ponudnik
Ime piškotka
Veljavnost
Namen
Google Analytics
_utma
2 leti od namestitve / posodobitve
dentifikacija brskalnika za namen štetje obiska in ugotavljanje prvega/zadnjega obiska.
Google Analytics
_utmb
30 minut od namestitve / zadnje posodobitve
Ugotavljanje trajanja obiska – beleži čas začetka obiska in zadnjega dejanja ob obisku
Google Analytics
_utmc
Do konca seje
Ugotavljanje trajanja obiska
Google Analytics
_utmz
6 mesecev od namestitve / posodobitve
Beleženje od kod je uporabnik prišel na spletno stran, kateri iskalnik in ključne besede so bile ob tem uporabljene, s katere lokacije je uporabnik dostopal na spletno stran.

Več o piškotkih, ki jih uporablja Google Analytics lahko najdete tukaj.

KAKO LAHKO BLOKIRAM PIŠKOTKE?

Piškotke lahko blokirate z nastavitvami vašega brskalnika:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer 9
• Internet Explorer 7 & 8
• Opera
• Safari

Pogoji poslovanja

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Pustolovski park Bled d.o.o. (v nadaljevanju PPB) in naročnik storitev.

 

Splošni pogoji veljajo le za storitve, ki jih organizira PPB, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu preko elektronske pošte naročil in potrdil izvedbo storitev PPB. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

 

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo storitev podjetja Pustolovski park Bled d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogojiin navodila za turistične aranžmaje.

NAROČNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev, ki jo opravi pri osebi oziroma poslovalnici, kjer je storitve tudi naročili.
V primeru,ko naročnik odpove storitve,ima PPB pravico do povra čila stroškov zaradi odpovedi storitev. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved, ki mora biti obvezno v pisni obliki.
Če potnik odpove storitve, je dolžan PPB-u povrniti administrativne stroške v višini 15,00 na osebo. Višina povračila stroškov odpovedi storitev je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je naročnik predložil odpoved oziroma druga če odpovedal potovanje:

 • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja
 • 21do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
 • 7 do en delovni dan do 20:00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
 • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.

 

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi,so le-ti lahko tudivišji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja
potovanja ,ki jih PPB-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru,da so v
programu pogoji za povra čilo stroškov zaradi odpovedi potovanja druga če določeni,veljajo pogoji določeni v
programu.
Ob odpovedi storitev mora naročnik podpisati odpovedni dokument,ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V
primeru,da zavrne podpis tega dokumenta ,se šteje,kot da storitev ni odpovedal.Če naročnik med izvajanjem
programa le tega prekine,nima pravice do povra čila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.
V primeru spremembe programa na lastno željo,ali zaradi višje sile,ne da bi za to obstajali razlogi na strani PPB-a
zaradi nepravilno opravljene storitve,potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Piškotke lahko blokirate z nastavitvami vašega brskalnika:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer 9
• Internet Explorer 7 & 8
• Opera
• Safari

Pravila uporabe

 1. Pred uporabo Pustolovskega parka Bled se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. Pred uporabo s podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Udeležence do 18 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna oseba in to s svojim podpisom potrditi. Udeleženec s podpisom potrjuje, da sodeluje v aktivnostih Pustolovskega parka Bled na lastno odgovornost.
 2. Uporaba Pustolovskega parka Bled je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Za odgovornost družbe Pustolovski park Bled d.o.o. in upravljavca glej točko 7
 3. Pustolovski park Bled je primeren za udeležence starejše od 3 let, ki nimajo psihofizičnih težav povezanih z višino in bi uporaba Pustolovskega parka zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje. Otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo Pustolovski park le v spremstvu odgovorne polnoletne osebe. Glede uporabe posameznih prog/poligonov, ki so različnih težavnostnih stopenj, veljajo dodatne zahteve:
  OZNAKA POTI ZAHTEVANA STAROST / VIŠINA
  Šolski poligonVsi udeleženci od 6 leta dalje
  BABY (rumena)vsi od 3 do 8 let (obvezen nadzor odgovorne odrasle osebe)
  A (oranžna)vsi od 6 let in 140 cm (izmerjena višina z iztegnjenimi rokami)
  B (zelena)vsi od 6 let in 150 cm (izmerjena višina z iztegnjenimi rokami)
  C (modra)vsi od 8 let in 160 cm
  (z iztegnjenimi rokami;
  do dopolnjenega 10. leta starosti obvezno spremstvo odgovorne odrasle osebe)
  D (rdeča)vsi od 8 let in 160 cm
  (z iztegnjenimi rokami;
  do dopolnjenega 10. leta starosti obvezno spremstvo odgovorne odrasle osebe)
  E (črna)vsi od 10 let in 160 cm
  (z iztegnjenimi rokami;
  do dopolnjenega 12. leta starosti obvezno spremstvo odgovorne odrasle osebe)
  ZIP (črna)vsi od 10 let in 160 cm
  (z iztegnjenimi rokami;
  do dopolnjenega 12. leta starosti obvezno spremstvo odgovorne odrasle osebe)
  FLYING SQUIRRELvsi od 6 let oziroma minimalno 20 kg
  (obvezen nadzor odgovorne odrasle osebe)
 4. Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi Pustolovskega parka ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.
 5. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti Pustolovski park. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, družba Pustolovski park Bled d.o.o. oz. upravljalec ne prevzemata nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.
 6. Varnostna oprema, ki jo prejmejo udeleženci in je sestavljena iz plezalnega pasu, varnostne vponke in čelade, se med uporabo Pustolovskega parka ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Varnostna oprema se mora uporabljati v skladu z navodili inštruktorja oz. organizatorja. Celotna varnostna oprema se mora po uporabi Pustolovskega parka vrniti. Varnostna vponka mora biti vedno obešena na nosilno zanko plezalnega pasu. Pri varovanju mora udeleženec poskrbeti, da varnostno vponko poveže z varovalno jeklenico, tako da ga na začetku proge natakne na jeklenico, označeno z rdečo oznako. Na vajah, ki so označene z rumeno oznako, mora udeleženec na varovalno jeklenico pripeti še voziček za zipline. V primeru dvoma mora obiskovalec nemudoma poklicati inštruktorja za nadaljnja pojasnila. Pri uporabi Baby (rumene) proge plezalni pas in varnostna vponka nista potrebna, je pa obvezna uporaba čelade.
 7. Družba Pustolovski park Bled d.o.o. oz. upravljalec Pustolovskega parka Bled odgovarjata v okviru zakonskih določil za osebno škodo. Za materialno in premoženjsko škodo odgovarjata samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.
 8. Vsako vajo lahko izvaja istočasno največ ena oseba. Na platformah se lahko istočasno nahajata največ dve osebi. Uporaba poligonov je dovoljena le v skladu z določili iz točke 3.
 9. Poslovodstvo si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil uporabe, zahteva, da nemudoma zapustijo Pustolovski park Bled. Poslovodstvo si pridružuje pravico dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta itd.) ustaviti. V tem primeru povračilo vstopnine ni mogoče. Povračilo vstopnine prav tako ni mogoče, če udeleženec prostovoljno zapusti Pustolovski park Bled.
 10. Uporaba parka pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ni dovoljena.
 11. Kajenje med uporabo parka oziroma med nošenjem varnostne opreme ni dovoljeno.
 12. Uporaba Pustolovskega parka Bled izven odpiralnega časa je strogo prepovedana!

Pogoji in pravila nagradne igre Facebook

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je Pustolovski park Bled d.o.o., Pot na Bistriško planino 10, Tržič (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 22. aprila pa do vključno 25. aprila 2022 ure na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/pustolovskiparkbled/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.

 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo
pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo
všečkali in delili objavo, v komentar pa napisali kodo, ki jo najdejo na spletni strani https://www.pustolovski-park-bled.si.

 

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Všečkajte in delite objavo, v komentar pa napišite kodo, ki jo najdete na spletni strani https://www.pustolovski-park-bled.si. Tako boste izpolnili pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
V ponedeljek, 25.4.2022 se nagradna igra konča in v torek, 26.4.2022 bomo razglasili naključno izžrebanega nagrajenca, ki bo prejel nagrado.
Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime oz. Facebook profil, s katerim so sodelovali v nagradni igri na Facebook strani.

 

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/pustolovskiparkbled/. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku treh (3) dni po razglasitvi v zasebno sporočilo prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, naslov in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov v zasebno sporočilo na Facebook je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, zamenjava nagrade ni mogoča.

 

Nagrada
Organizator bo podelil darilni bon Pustolovskega parka Bled za družino (2 odrasla in 2 otroka) v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov v zasebno sporočilo Pustolovskega parka Bled.

 

5. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od
vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v zasebnem sporočilu na Facebook strani Pustolovskega parka Bled, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega
ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani Pustolovskega parka Bled. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

8. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo
akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bo nagrajenci posredoval, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.